Branddörr

Branddörr som ger skydd och säkerhet vid brand

Vårt sortiment är skräddarsydda för att möta höga säkerhetskrav och ge dig den nödvändiga skyddsnivån i händelse av en brand. Skydd och säkerhet vid brand är avgörande för din trygghet och ditt ägande.

Anpassade lösningar för ditt skyddsbehov

Vi erbjuder anpassade lösningar som uppfyller dina specifika behov när det gäller brandskydd. Våra branddörrar är utformade för att fördröja spridningen av eld, rök och farliga gaser, vilket ger dig värdefull tid att agera i en nödsituation. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar möter vi specifika behov och säkerhetskrav hos olika kunder och miljöer. 

branddorr

Fördelar:

Skydd vid Brand:

Genom att använda högkvalitativa material och avancerad teknik säkerställer vi att våra branddörrar uppfyller branschstandarder och levererar pålitligt skydd vid en brand.

Inbrottsskydd:

Genom att integrera brytskydd kan vi förstärka säkerheten ytterligare, vilket ger extra trygghet för olika typer av fastigheter och utrymmen. Detta gör våra branddörrar till en mångsidig lösning för att säkra olika typer av miljöer.

Namnlos design 46

Kontakta oss 

Ta det första steget mot ett förstärkt brandskydd för din egendom genom att kontakta oss idag. Vi är dedikerade till att ge dig högkvalitativa säkerhetslösningar som möter dina behov och förbättrar din trygghet vid brand samt andra nödsituationer.

Utöver att erbjuda högkvalitativa produkter fokuserar vi även på att tillhandahålla enastående kundservice och support. Från första kontakt till installation och underhåll strävar vi efter att göra hela processen så smidig och problemfri som möjligt för våra kunder.

Låsservice Kontakta oss

FAQ

Så identifierar du en branddörr genom att leta efter följande kännetecken:

 1. Märkning: De flesta branddörrar är märkta med etiketter eller stämplar som visar deras brandskyddsklassificering och tillverkare.
 2. Material: Branddörrar är vanligtvis tillverkade av icke-brännbart material som stål eller andra material med hög värmetålighet.
 3. Tätningar: Branddörrar är utrustade med tätningar runt kanterna för att förhindra rök och gaser från att tränga igenom.
 4. Installation: Branddörrar är installerade enligt brandsäkerhetsföreskrifter och kan vara en del av en integrerad brandskyddsanläggning i byggnaden.
 5. Certifiering: Många branddörrar är certifierade enligt branschstandarder och lokal reglering för att garantera deras effektivitet vid brand.

Genom att observera dessa egenskaper kan du identifiera en branddörr och vara säker på dess funktion i en nödsituation.

Brandklassade dörrar behövs i situationer där det krävs ett extra lager av brandskydd för att minska risken för brand och för att skydda människor och egendom.

Här är några situationer där brandklassade dörrar är nödvändiga:

 1. Brandcellsgränser: I byggnader med flera våningar eller avdelningar kan brandklassade dörrar användas för att skapa brandcellsgränser, vilket hindrar branden från att sprida sig till andra delar av byggnaden och ger människor tid att evakuera.
 2. Utrymningsvägar: Brandklassade dörrar kan installeras på utrymningsvägar för att säkerställa att människor kan lämna byggnaden på ett säkert sätt vid en brand, samtidigt som de förhindrar brandens spridning till andra delar av byggnaden.
 3. Brandfarliga områden: Områden med hög brandrisk, såsom kök, kemikalieförråd eller teknikrum, kan kräva brandklassade dörrar för att minimera risken för brand och för att innehålla eventuella brandhärdar.
 4. Offentliga platser: I offentliga platser som köpcentra, sjukhus eller skolor kan brandklassade dörrar användas för att öka brandsäkerheten och skydda människor i händelse av en nödsituation.
 5. Riskområden: Områden med särskilda risker, såsom industrianläggningar eller lagringsutrymmen för brandfarliga material, kan kräva brandklassade dörrar för att minimera risken för brand och för att förhindra brandens spridning.

I dessa och liknande situationer är brandklassade dörrar avgörande för att säkerställa brandsäkerheten och för att uppfylla lokala byggnadsföreskrifter och säkerhetsstandarder.

Nej, en branddörr behöver inte nödvändigtvis vara av plåt. Även om plåt är ett vanligt material för tillverkning av branddörrar på grund av dess höga värmetålighet, finns det andra material som också kan användas för att uppfylla brandsäkerhetskraven.

Andra material som kan användas för att tillverka branddörrar inkluderar:

 1. Trä: Brandklassade dörrar kan tillverkas av trä och behandlas med speciella brandskyddande beläggningar eller fyllningar för att förbättra deras brandskyddsegenskaper.
 2. Glas: Brandklassade glasdörrar, även kända som brandskyddsglas, är tillverkade av specialbehandlat glas som är utformat för att motstå höga temperaturer och förhindra spridning av eld och rök.
 3. Kompositmaterial: Vissa branddörrar är tillverkade av kompositmaterial som kombinerar olika material, såsom glasfiber eller cement, för att skapa en stark och brandsäker dörrkonstruktion.

Oavsett vilket material som används måste branddörrar uppfylla branschstandarder och lokala byggnadsföreskrifter för att säkerställa deras effektivitet vid en brand. Det är också viktigt att notera att olika material kan ha olika egenskaper när det gäller värmetålighet och brandskydd, så det är viktigt att välja rätt typ av branddörr baserat på specifika krav och användningsområden.